Garantie matrassen en toppers

Bij alle matrassen en toppers staat de garantie periode aangegeven.
Je hebt altijd 2 jaar wettelijke garantie.

De garantie geldt enkel en alleen bij fabricatiefouten.
Alle vervormingen en/of beschadigingen die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere vervuilingen van menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie.

De garantie is degressief, waarbij enkel de eerste 2 jaar in aanmerking komen voor een volledige garantie (zie de tabel). De garantieperiode gaat in bij levering, terug te vinden op het aankoopbewijs van je matras. Na herstelling of vervanging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

Tijdens de eerste weken van gebruik kan een contourvorming worden vastgesteld bij uw matras of topper. Elk matras/topper neemt de vormen van het lichaam aan. Dit is een volkomen normaal verschijnsel dat contourvorming wordt genoemd. Na verloop van tijd kan deze tot 15% aan hoogte verliezen en een verlies aan hardheid van de matraskern tot 20% met zich meebrengen. Het is ook normaal dat de doorstikmaterialen in de hoes door gebruik tot 65% van hun dikte worden samengedrukt.
Dit is het gevolg van een normale evolutie van de gebruikte materialen en vallen vanzelfsprekend niet onder garantie.

De garantie dekt alle herstellings- of vervangingskosten.
Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet.
De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum.